Wanneer er nieuwe (aspirant)brandwachten nodig zijn binnen een regio komt het steeds vaker voor dat men hiervoor een selectiedag inricht, om zodoende meerdere kandidaten op een dag te leren kennen en te kunnen observeren. Kandidaten worden dan veelal bekeken op hun werk- en denkniveau, technische vaardigheden, conditie, kracht, durf en een aantal persoonlijke en samenwerkinggerelateerde aspecten.Hierdoor krijgt men een beeld van de betreffende deelnemers en kan er beoordeeld worden op aspecten als samenwerking, actieve deelname en stressgevoeligheid.

Als aanvulling op de verschillende brandweerspecifieke onderdelen kan B20 ondersteuning bieden door het inbrengen van een speciaal voor dit doeleinde ontwikkelde groepsoefening of het leveren van waarnemers. Ook kan er een capaciteitenonderzoek uitgevoerd worden, zodat direct een uitspraak gedaan kan worden over het werk- en denkniveau van de deelnemers.

Desgewenst leidt B20 mensen vanuit de eigen brandweerorganisatie op tot beoordelaar voor, zodat de selectie kan geschieden door het eigen personeel. Uit ervaring blijkt dat dit de betrokkenheid van zowel de sollicitant als de zittende mensen vergroot en tevens een betrouwbaar beeld oplevert.

Voor meer informatie over onze assistentie bij selectiedagen, of referenties hieromtrent, kunt u het beste even contact met ons op nemen.