Paardencoaching is een bijzondere vorm van coachen waarbij paarden worden ingezet bij persoonlijke of teamvraagstukken.

Paardencoaching oftewel Equine Assissted Caching is een van de meest directe manieren van coaching en leidt in korte tijd naar de essentie van iemands vraag of het teamvraagstuk. Paarden spiegelen als geen ander het gedrag en de innerlijke gedrachten van mensen en reageren niet op rationele denkprocessen.
Een paard communiceert altijd in het hier en nu via zijn lichaamstaal. 

Wanneer een paard met een mens in een afgesloten ruimte (manegebak) wordt gebracht zal het paard onmiddellijk scannen en zich een aantal zaken afvragen:

  • wil en kan ik me verbinden met dit wezen om te kunnen overleven?
  • is deze persoon authentiek en kan ik erop vertrouwen?
  • ​wie neemt de leiding en wie laat zich leiden?                                              

​Door bovengenoemde kenmerken blijkt het paard mensen op een hele eerlijke, directe en zuivere wijze te kunnen spiegelen op aspecten als authentiek gedrag, leiderschap en samenwerken.

Teamvraagstukken, persoonlijke vraagstukken of thema's kunnen met hulp van paarden worden verhelderd en ontrafeld.

Spiegel

We brengen mens en paard samen in een afgezette ruimte. Aan de hand van oefeningen en soms kleinere opdrachten ondervinden de deelnemers over welke kwaliteiten ze beschikken, tegen welke blokkades ze aanlopen en welke ruimte er is om door te ontwikkelen. Door de reflecterende kwaliteit van paarden wordt het coachen met paarden met recht omschreven als 'een spiegel op vier benen'. Een spiegel kaatst wat het ontvangt, zonder dat het een oordeel heeft dat vertroebelt. Dat maakt dat feedback van paarden eerlijk, zuiver en makkelijk aan te nemen is.
De rol van de paardencoach is om het gedrag van het paard af te lezen en te vertalen richting de deelnemer. Er wordt steeds een koppeling gemaakt naar het hier en nu naar de dagelijkse levens- of werksituatie.

De paardencoach

De sessies paardencoaching worden verzorgd en begeleid door drs. Eveline Baller. Zij is afgestudeerd organisatiepsychologe en heeft zich gespecialiseerd in de richting 'Interventies in groepen en organisaties'. In haar loopbaan heeft zij diverse trainingen verzorgd, mensen gecoacht en heeft ze zich verder ontwikkeld als assessment-psychologe. In 2004 is ze haar eigen bedrijf B20 gestart, dat vooral gericht is op het werk binnen de sector Veiligheid. in 2006 volgde ze de opleiding Systemische paardencoaching en daarmee is het begin gemaakt van haar werk als paardencoach. Ook heeft ze nog de verdiepingsopleidingen Gestalt en paardencoaching en Teamcoaching met paarden gevolgd. Ze is zelf eigenaar van 3 paarden.