Begripsomschrijving van deze disclaimer

  • gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • de gebruiker: de bezoeker van de website
  • de content: alle in de website/webwinkel aanwezige inhoud

Onderstaande is van toepassing op iedere pagina van de website b20.nl
Door de website te bezoeken en de pagina's te bekijken stem je in met deze disclaimer. De content van de website is door B20 met de grootst mogelijke zorg samengesteld toch aanvaardt B20 geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.


Intellectuele rechten

B20 is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website/webwinkel gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van B20. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie

Als je nog vragen of twijfels hebt kun je contact met ons opnemen; zie hiervoor onze contactgegevens.