24-02-2014

Vanaf juli 2014 gaat B20 Assessment verder onder de naam B20.

Ontstaan

In 2004 bleek vanuit diverse Brandweerorganisaties, GHOR-bureau’s en Veiligheidsregio’s de behoefte te bestaan om kwaliteiten en competenties van repressieve, operationele functies meetbaar te maken. Er was een duidelijke vraag naar een deskundig en gegrond psychologisch oordeel over het competentiegerichte functioneren van ‘warme’ en ‘koude’ functies binnen het taakveld crisisbeheersing en veiligheid.

Als reactie hierop heeft drs. Eveline Baller haar organisatie opgericht, zodat aan deze behoefte voldaan kon worden. Specifieke, interactieve en op werkelijk gedrag gebaseerde simulaties zijn ontwikkeld en beproefd, zodat op competentieniveau uitspraken gedaan kunnen worden over de kwaliteiten en mogelijke ontwikkelbaarheid van mensen. Speciaal ingerichte oefenruimtes en werkelijk tegenspel maken het inmiddels mogelijk om mensen in verschillende omstandigheden vakkundig te observeren en te beoordelen.

De eerste jaren werd gewerkt vanuit de vestiging in Enschede en onder de naam P&A Assessment. Door uitbreiding van de klantenkring werd de behoefte aan een meer centraal gelegen vestiging na enkele jaren duidelijk. Vanaf 1 januari 2008 is het bureau gevestigd in Arnhem en vanaf 1 januari 2011 wordt er verder gewerkt onder de naam B20 Assessment. Nu in juli 2014 gaan we verder onder de naam B20, zodat we onze klanten kunnen ondersteunen niet alleen met het uitvoeren van assessment, maar ook met specifieke trainingen en persoonlijke coaching. 

Inmiddels werkt B20  met meerdere psychologen, adviseurs en een vast team van acteurs voor diverse hulpverleningsdiensten en veiligheidsregio’s  in het gehele land.


Brede kennis uit het werkveld, gecombineerd met ruime ervaring in het ontwikkelen van simulaties voor zowel repressieve als niet-repressieve functies kenmerkt B20; een betrouwbaar en professioneel psychologisch adviesbureau waar vol enthousiasme wordt gewerkt om crisisbeheersing en rampenbestrijdingsdiensten in Nederland te assisteren in hun aanname- en loopbaanbeleid.

Onze missie
Een bijdrage leveren aan de veiligheid en het welzijn van de burger, door organisaties en mensen werkzaam in de crisisbeheersing en rampenbestrijding inzicht te verschaffen in eigen talenten en krachten, zodat ze zichzelf verder kunnen ontplooien en niet alleen effectiever, maar vooral ook plezieriger kunnen werken.