Bedrijfsprofiel

Brede kennis uit het werkveld, gecombineerd met ruime ervaring in het ontwikkelen van simulaties voor zowel repressieve als niet-repressieve functies kenmerkt B20; een betrouwbaar en professioneel psychologisch adviesbureau waar vol enthousiasme wordt gewerkt om crisisbeheersing en rampenbestrijdingsdiensten in Nederland te assisteren in hun aanname- en loopbaanbeleid. B20 werkt met meerdere psychologen, adviseurs en een vast team van acteurs voor diverse hulpverleningsdiensten en veiligheidsregio's in het gehele land.

Missie van B20

Een bijdrage leveren aan de veiligheid en het welzijn van de burger, door organisaties en mensen werkzaam in de crisisbeheersing en rampenbestrijding inzicht te verschaffen in eigen talenten en krachten, zodat ze zichzelf verder kunnen ontplooien en niet alleen effectiever, maar vooral ook plezieriger kunnen werken.

NIP

B20 werkt volgens de regels van en is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
Psychologen bij B20 zijn gebonden om te werken volgens de beroepscode van het NIP. Klachten over de beroepsuitoefening van leden van het NIP kunnen in behandeling genomden worden door het College van Toezicht.

Gebouw

De locatie van waaruit gewerkt wordt betreft het pand B14 op het voormalige Kema terrein in Arnhem. Dit gebouw was het voormalige commandogebouw en heeft een speciale uitstraling en geschiedenis. In het oude ‘Kema-tijdperk’ werden in dit gebouw instrumenten onder hoogspanning getest en beoordeeld. Restanten hiervan zijn nog overal in de omgeving en ook in het gebouw zichtbaar en geven het een speciale uitstraling. B20 test en beoordeelt hier nu de kwaliteiten van mensen onder hoge spanning. 

Referenties

B20 blijft zich verder ontwikkelen. Uiteraard kunnen er programma's op maat aangevraagd worden. Wanneer u geïnteresseerd bent in meer informatie over een van onze producten of als u een geanonimiseerde voorbeeldrapportage wenst te ontvangen nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. De simulaties die B20 hanteert zijn inmiddels beproefd en door klanten positief beoordeeld. Indien u prijs stelt op het ontvangen van referenties kunt u deze uiteraard bij ons aanvragen.