Herkent u dit?

De communicatie laat weer eens te wensen over...
We praten wel OVER elkaar maar niet MET elkaar...
Er wordt langs elkaar heen gewerkt...
Waar willen  nu eigenlijk naartoe? De visie ontbreekt!

B20 is specialist in het versterken van organisaties binnen de wereld van de hulpverlening. Organisaties die zich kenmerken door een hoge mate van betrokkenheid en professionaliteit, maar die er niet altijd goed in slagen deze kernkwaliteiten ten volle te benutten doordat er onvoldoende smeerolie in de organisatie zit.

Die smeerolie wordt gevormd door mensgericht denken in aanvulling op technisch inhoudelijk denken. Door communiceren met in plaats van communiceren over. Door leiderschap in aanvulling op management.  

Onze training en coaching richten zich niet zozeer op de techniek, als wel op de houding en overtuiging die maakt dat mensen in beweging komen. Een systemische aanpak zorgt ervoor dat goede voornemens beklijven en ook daadwerkelijk tot uitvoer komen.

Wij kijken mee met een blik die scherp is op de effectiviteit en mild op de persoon. Wij geven tips en adviezen die aansluiten bij de specifieke praktijk van de hulpverlening.
 
Onze trainers hebben ervaring in de hulpverlening ofwel zijn zeer goed ingevoerd in de wereld van brandweer, politie, GHOR en gemeente. Wij zijn uw specialist die u kan ondersteunen om (de mensen in) uw organisatie nóg succesvoller te maken.
 
Onze training en coaching stemmen wij af op wat er nodig is om uw organisatie of team een stap verder te helpen. Onze trainingen richten zich in het bijzonder op:

-        verbetering van communicatie
-        versterking van leiderschap
-        effectiviteit en time-management
-        opruimen van oud zeer
-        het bouwen van hechte teams
-        het bouwen van een gezonde feedbackstructuur.